Fayrouz Resort

 Naama Bay, Sharm El-Sheikh  

Spa
Spa
Beach Wedding
Beach Wedding
Kids Club
Kids Club
Fayrouz Gym
Fayrouz Gym
Queen Room Bathroom
Queen Room Bathroom
Spa Beach Wedding Kids Club Fayrouz Gym Queen Room Bathroom
 
 
ROOM 1
ROOM 2 
ROOM 3

Contact

Fayrouz Resort

  •   El Salam Road, Naama Bay, P.O Box: 57, Sharm El-Sheikh, South Sinai, Egypt
  •   +20 (69) 360 0136
  •   +20 (69) 360 1043
  •  +2012 0222 2782
  •   info@sharmfayrouzresort.com